O firmie

Nasze usługi świadczymy w branżach:

 • Ogólnobudowlanych
 • Drogowych
 • Inżynieryjnych
 • Sieciowych wod-kan, gaz i c.o.
 • Instalacji sanitarnych
 • Instalacji elektrycznych
 • Konserwacji zabytków

Biuro Usług Inżynierskich APM specjalizuje się w kompleksowym sporządzaniu opracowań kosztowych na każdym etapie realizacji inwestycji. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów państwowych i prywatnych, biur projektowych oraz firm budowlanych. W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykonanie następujących opracowań:

 1. Przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie:
  • przedmiotów robót
  • kosztorysów inwestorskich
  • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 2. Sporządzanie przedmiotów robot i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
 3. Sporządzanie kosztorysów dla potrzeb biur projektowych
 4. Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
 5. Sporządzanie i weryfikowanie kosztorysów
 6. Wskaźnikowe (wstępne) zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji
 7. Sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami inwestycji budowlanych
 8. Pomoc przy wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych